Facebook Pixel

Hướng dẫn thanh toán

Thanh toán trả trước

Thẻ ATM (thẻ ngân hàng, thẻ thanh toán nội địa), thẻ tín dụng và thẻ thanh toán quốc tế (Visa, Master, JCB, Amex…) Quý khách thanh toán trực tiếp tại hệ thống thanh toán trên website sau khi hoàn tất đơn hàng. Hệ thống thanh toán điện tử của CANIFA được kết nối với cổng thanh toán điện tử NAPAS. Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán của CANIFA đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của NAPAS, đã được Ngân hàng nhà nước Việt Nam thẩm định về độ an toàn bảo mật và cấp phép hoạt động chính thức.

Hướng dẫn thanh toán qua thẻ ATM nội địa

Hướng dẫn thanh toán qua thẻ tín dụng

Thanh toán trả sau (COD)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec posuere risus ut ligula dignissim condimentum. Fusce vel facilisis purus. Quisque rhoncus pretium sapien. Aliquam sed posuere felis. Suspendisse ut finibus turpis. Pellentesque finibus ac se

Hoàn tiền

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec posuere risus ut ligula dignissim condimentum. Fusce vel facilisis purus. Quisque rhoncus pretium sapien. Aliquam sed posuere felis. Suspendisse ut finibus turpis. Pellentesque finibus ac se