Facebook Pixel

Hướng dẫn chọn kích cỡ

Bảng size chung
Size s L m xl
Chiều cao
(cm)
150 - 155 150 - 155 150 - 155 150 - 155
Cân nặng
(kg)
38 - 43 38 - 43 38 - 43 38 - 43
Vòng ngực
(cm)
80 - 84 80 - 84 80 - 84 80 - 84
Vòng eo
(cm)
64 - 68 64 - 68 64 - 68 64 - 68
Vòng mông
(cm)
64 - 68 64 - 68 64 - 68 64 - 68